top of page

Dlaczego warto zadbać o dobrą jakość i strukturę Twoich danych produktowych?


feedink.com

E-commerce jest wyjątkowo dynamiczną branżą. Niezależnie od segmentu naszych produktów, czy struktury klientów naszego sklepu, utrzymanie wysokiej sprzedaży i dobrego ROI jest nieustającym wyzwaniem.


Istotną częścią e-commercowego ekosystemu są reklamy produktowe. Bez dobrze przygotowanego PLA czy odpowiednio ustawionych reklam produktowych trudno jest zadbać o przypływ nowych klientów do naszego sklepu.


Natomiast nawet najlepiej ustawione reklamy produktowe nie są w stanie funkcjonować bez dobrze ułożonego pliku produktowego i bez danych produktowych dobrej jakości.


Znaczenie jakości danych produktowych


Jakość danych produktowych to więcej niż tylko dostarczanie danych; chodzi o zapewnienie płynnego i godnego zaufania doświadczenia zakupowego.


Gdy Twoje dane produktowe są wysokiej jakości, ma to wpływ m. in. na:


 • Widoczność: Twoje produkty są łatwiejsze do znalezienia dla potencjalnych klientów.

 • Doświadczenie Użytkownika: Dokładne i kompleksowe dane produktowe poprawiają doświadczenie użytkownika. Klienci mogą szybko znaleźć produkty, których szukają i podejmować świadome decyzje zakupowe w oparciu o opisy i zdjęcia, które przekazujesz (czasami już na etapie reklamy).

 • Zaufanie i wiarygodność: Spójne i wolne od błędów dane budują zaufanie do Twojej marki. Klienci są bardziej skłonni do zakupów, gdy mają pewność co do dostarczonych informacji.

 • Poprawę wydajności kampanii: W kontekście reklamy jakość przepływu parametrów oferowanych produktów bezpośrednio wpływa na wydajność kampanii. Dokładne dane produktowe zapewniają, że Twoje reklamy trafiają do odpowiedniej grupy docelowej.


Wpływ na Zachowanie Klientów

Jakość Twoich danych produktowych bezpośrednio wpływa na zachowanie klientów:

 • Klikalność: Dobrze zoptymalizowany przepływ produktów może prowadzić do zwiększenia ilości trafficu, ponieważ klienci są bardziej skłonni kliknąć w produkty z atrakcyjnymi tytułami i obrazami.

 • Wskaźnik konwersji: Dokładne informacje produktowe budują zaufanie i mogą prowadzić do wyższych wskaźników konwersji, ponieważ klienci są bardziej skłonni dokonać zakupu, gdy mają pewność co do szczegółów produktu.

 • Obniżenie bounce rate: Wysokiej jakości dane produktowe zmniejszają prawdopodobieństwo ściągnięcia przez reklamę niskokalorycznego ruchu, co zazwyczaj ma bardzo istotne przełożenie na finalne ROI kampanii.


Format danych produktowych


Ustrukturyzowane dane produktowe zazwyczaj przybierają formę plików zawierających istotne informacje o produktach. Pliki te najczęściej przekazywane są w formatach takich jak XML lub CSV i są używane przez platformy e-commerce, porównywarki cenowe i platformy reklamowe do wypełniania list produktów.

Ważne jest, aby zapewnić spójność danych w plikach produktowych na wszystkich platformach i portalach, na których wystawiasz swoje produkty.


Niezgodności mogą prowadzić do błędów w komunikacji marketingowej i mogą skutkować odrzuceniem Twoich produktów lub ofert. Problem ten jest szczególnie wrażliwy w kontekście funkcjonowania dyrektywy Omnibus


Kluczowe składowe dobrej jakości danych produktowych

Aby upewnić się, że Twój plik produktowy spełnia najwyższe standardy, ważne jest zrozumienie i skoncentrowanie się na kluczowych parametrach, które przyczyniają się do jakości danych produktowych.


Nazwy produktów


 • Trafność i znaczenie: Tytuły produktów powinny być klarowne, zwięzłe i bezpośrednio związane z samym produktem. Unikaj niejasnych lub wprowadzających w błąd tytułów, które mogą wprowadzić klientów w błąd.

 • Słowa kluczowe: Wprowadź odpowiednie słowa kluczowe do tytułów, aby poprawić możliwości wyszukiwania. Pomyśl o słowach, których klienci mogą używać podczas poszukiwania Twoich produktów.

 • Konsekwencja: Zachowuj spójność w nazwach. Dla podobnych produktów stosuj spójną konwencję nazewniczą, aby ułatwić klientom porównywanie.

Opisy produktów

 • Szczegółowe informacje: Dostarczaj szczegółowe i dokładne opisy produktów, które odpowiadają na często zadawane pytania klientów.

 • Poprawność: Sprawdzaj opisy pod kątem błędów ortograficznych i gramatycznych. Błędy mogą odwrócić uwagę od profesjonalizmu i wiarygodności Twoich ofert.

 • Formatowanie: Używaj formatowania, takiego jak punktory lub listy, aby opisy były czytelne i łatwe do przeczytania.


Ceny i dostępność


 • Dokładność: Upewnij się, że informacje dotyczące cen są dokładne i aktualne. Podawaj rzeczywistą cenę, którą klienci zapłacą, uwzględniając podatki i opłaty.

 • Poziomy stanu magazynowego: Wyraźnie określaj stan dostępności każdego produktu. Jeśli produkt jest niedostępny, zaktualizuj plik produktowy, aby uniknąć frustracji klientów.

Zdjęcia produktów


 • Zdjęcia wysokiej jakości: Używaj wysokiej jakości, dobrze oświetlonych zdjęć, które prezentują produkt z różnych kątów. Wyraźne zdjęcia poprawiają zrozumienie produktu przez klienta.

 • Optymalizacja zdjęć: w pliku produktowym zdjęcia są przekazywane w formie linku, dlatego warto zadbać o niski czasy ładowania i optymalną jakość.


Kategoryzacja


 • Dokładne kategorie: Przypisuj produkty do odpowiednich kategorii lub grup produktów, aby ułatwić klientom nawigację. Niektóre kanały marketingowe wymagają odpowiedniego zdefiniowania drzewka kategorii.

 • Struktura hierarchiczna: Rozważ użycie hierarchicznej struktury kategorii, aby logicznie organizować produkty.

Unikalne identyfikatory


 • Prawidłowe identyfikatory: Upewnij się, że unikalne identyfikatory produktu (takie jak GTIN, EAN lub ISBN) są prawidłowe i unikalne dla każdego produktu. Wielu wydawców i wiele platform łączy produkty z kampaniami używając właśnie tych globalnych identyfikatorów

 • Unikalne identyfikatory: Dodatkowo każdy produkt musisz oznaczyć wewnętrznym unikalnym ID - jest to niezbędne dla algorytmów kampanii do optymalizacji opłacalności publikowanych reklam.


Podsumowanie


Zapewnienie dobrej i przejrzystej struktury danych produktowych jest kluczowe dla wewnętrznych działań związanych z optymalizacją kampanii, natomiast zadbanie o dobre opisanie produktów, wzbogacenie ich o dodatkowe zdjęcia może być kluczowe dla finalnego ROI kampanii produktowej.O autorze:Piotr Zabuła, CEO i co-founder w feedink.com


Digital native, ponad 16 lat doświadczenia w marketingu cyfrowym. Od 8 lat zawodowo oddany rozwojowi narzędzia do zarządzania plikami produktowymi.


コメント


Jesteś zainteresowany współpracą? Chcesz dołączyć do grona autorów lub zespołu NM?

Skontaktuj się z nami >

© 2012-2024 NowyMarketing jest marką 143Media Sp. z o.o.

bottom of page